Kant Sonrası Kant Haftası

23/08/2021-28/08/2021

Tarih:

23-28 Ağustos 2021 (Köy'e geliş 22 Ağustos 2021, Köy'den çıkış 28 Ağustos 2021)

Genel Bilgi:

Konuşmacılar, adı geçen filozofların Kant ile ilgilisini kuracaklar, Kant’a yaklaşımlarını ele alacaklar ve bu filozofların görüşlerini seminer şeklinde aktaracaklardır. Katılımcılardan Kant felsefesine aşina olmaları ve daha sonra duyurulacak okumaları yapmaları beklenmektedir. Oturumlarda aktif katılım ve tartışma arzu edilmektedir.

Amaç:

Immanuel Kant felsefe tarihinin en etkili ve en çok tartışılan isimleri arasındadır, kendisinden sonra gelen pek çok düşünür üzerinde etkili olmuştur. Filozoflar kendi felsefelerini ortaya koyarken eleştirel ya da destekleyici nitelikte olsun Kant’ı hep bir referans noktası olarak alma ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu hafta kapsamında Kant’tan sonra Fichte, Romantikler, Hegel, Marx, Husserl, Heidegger, Frege, Wittgenstein, Arendt, Rawls, Deleuze ve Lyotard’a kadar uzanan, farklı geleneklerdeki filozofların Kant’la ilgili düşünceleri incelenecektir.

Hedef Kitle:

Kant felsefesi konusunda temel bilgi sahibi olan, bu bilgiyi eleştirel bir biçimde diğer filozofların görüşleri ile geliştirmek, genişletmek isteyen lisans ve lisansüstü öğrencileri bu programın öncelikli hedef kitlesini oluşturur. Başvurmak isteyenlerden ilgilerini gösteren 250 kelimelik bir niyet mektubu talep edilmektedir.

Ücret:

Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 1600 TL, çadırlar için 1200 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan:

30 kişi.

İletişim Kişisi:

Aycan Şahin - aycansahin@nesinkoyleri.org

Başvuru:

Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Başvuru formu

Kayıt Uyarı:

Başvurular toplu olarak değerlendirilecektir. Başvuru sonucunuz yaklaşık 1 ay sonra e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program:

B.G. Prof. Bülent Gözkân – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü
Ö.G. Doç. Özgüç Güven – İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü
G.K. Doç. Gamze Keskin – Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü
S.S. Dr. Selda Salman – Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi
T.S Dr. Tuğba Sevinç- Işık Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi
B.D. Dr. Öğr. Üyesi Baver Demircan – Üsküdar Üniversitesi
HY. Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yücefer – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü
D.E.T. Dr. Diler Ezgi Tarhan – İstanbul Gelişim Üniversitesi
C.O. Dr. Can Okan – MSGSÜ Felsefe YL; piyanist, orkestra şefi
H.G. Hazal Gemicioğlu – MSGSÜ Felsefe Bölümü Doktorant

 

23 Ağustos 2021, Pzt 24 Ağustos 2021, Salı 25 Ağustos 2021, Çarş 26 Ağustos 2021, Perş 27 Ağustos 2021, Cuma
09:30
11:30
Tanışma
Program içeriğinin tanıtımı
Kant ve Hegel: Kategoriler I (B.D) Transandantal özne: Kant ve Husserl II (D.E.T.) Kant ve Dil Felsefesi: Wittgenstein (Ö.G) Ahlak bağlamında Kant ve Rawls (T.S)
14:00
15:30
Kant Felsefesi  I (B.G) Kant’tan analitik felsefeye geçişte ilk durak: Bolzano (Ö.G) Kant ve Marx: Kritik (B.D.) Arendt: Kant’ın Siyaset Felsefesi  (S.S)  Kant ve Deleuze II: Yetilerin Oluşumu (H.Y)
16:00
17:20
Kant Felsefesi II (B.G) Kant ve Hegel: Kategoriler II (B.D.) Sonluluk ve zaman ekseninde Kant – Heidegger I (S.S) Politika bağlamında Kant ve Rawls (T.S) Kant ve Lyotard (H.G.)
17:45
19:15 
Kant’tan Fichte’ye “ben” problemi (S.S.) Transandantal özne: Kant ve Husserl I (D.E.T) Kant ve Dil Felsefesi: Frege (B.G.) Kant ve Deleuze: Yetiler öğretisi (H.Y) Genel değerlendirme
21:00
22:00
Kant ve Romantikler (GK) Kant Estetiği ve Schiller İdealizmi (CO) Kant ve Schopenhauer’e göre Müzik (CO)