Marksizm ve Bilimler Okulu - 2019

Tarih: 3 - 7 Eylül 2019 (Köy'e geliş 2 Eylül, Köy'den çıkış 7 Eylül 2019)

Açıklama:
İki Savaş Arası Dönemden Bugüne Bakmak

Birinci Dünya Savaşı’nın sonu ile İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcı arasındaki 1918-1939 yılları arasını kapsayan zaman dilimi hepsi de dünya-tarihsel öneme sahip pek çok farklı sürecin bir arada yaşandığı bir dönemdir. Bir yanda işçi sınıfı ve sosyalist hareketlerin diğer yanda faşist hareketlerin yükselişi. Bir yanda SSCB’nin kendi ülkesindeki ilk sosyalist iktidar deneyimi konsolide etme çabaları, diğer yanda ABD’nin kapitalist dünyadaki liderlik konumuna yaklaşması. Bütün bunlar yanında derinleşen bir uluslararası iktisadi kriz. Siyasal, iktisadi, kültürel ve ideolojik alanlarda büyük sarsıntıların varlığında iki savaş arası dönemi tesiri altına alan ”belirsizlik” atmosferinin bir benzeri farklı kaynaklara ve biçimlere sahip olsa da günümüz dünyasında da yaşanıyor.

İki savaş arası dönem, aynı zamanda modernliğin ve kapitalizmin içerisine girdiği krizi anlamaya yönelik oldukça zengin düşünsel tartışmalara ve yeni teorik yaklaşımlara da kaynaklık etti. Bu seneki okulumuzda günümüz toplumlarının içerisinden geçmekte olduğu kriz sürecinin mahiyetini, 1914-1939 arası dönemdeki siyasal, kültürel, iktisadi ve ideolojik eğilimlerle karşılaştırarak ve o dönemde üretilmiş düşünsel ürünlerin günümüzdeki geçerliliğini sorgulayarak kavramaya çalışacağız.

Hedef kitle: Konuyla her düzeyde ilgilenen katılımcılara açıktır. Başvuruların değerlendirilebilmesi için adaylardan bu programa niye katılmak istediklerine dair ortalama 100 kelimelik bir başvuru yazısı istenmektedir. Başvuru yazılarının değerlendirilmesine bağlı olarak kontenjan dâhilinde öğrenci kabul edilecektir.

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 670, çadırlar için 500 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 30 kişi

Köy'le ilgili sorularınız için: Çiğdem Şahin (cigdemsahin@nesinvakfi.org)

Programla ilgili sorularınız için: marksizmvebilimlerokulu@gmail.com

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Kayıt: Başvurular toplu olarak değerlendirilecektir. Başvuru sonucunuz yaklaşık 1 ay sonra e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Açılış: İki Savaş Arasının Panoraması
3 Eylül Salı
İki Savaş Arasında Siyaset - Duygu Türk
İki Savaş Arasında Bilim - Alper Dizdar
İki Savaş Arasında Felsefe - Engin Delice
İki Savaş Arası ve Bugünü Karşılaştırmak
4 Eylül Çarşamba
Ekonomik Buhran: İki Savaş Arası ve Bugün - Ali Rıza Güngen
Faşizm: İki Savaş Arası ve Bugün - Cenk Saraçoğlu
Devrim: İki Savaş Arası ve Bugün - Duygu Türk
5 Eylül Perşembe
Sömürgecilik: İki Savaş Arası ve Bugün - Ali Rıza Güngen
Popüler Kültür: İki Savaş Arası ve Bugün - Ali Cenk Gedik
Üniversite: İki Savaş Arası ve Bugün - Alper Dizdar
İki Savaş Arasının Düşünsel Mirası
6 Eylül Cuma
Lukacs’tan Kalan - Engin Delice
Gramsci’den Kalan - Cenk Saraçoğlu
Frankfurt Okulu’ndan Kalan - Ali Cenk Gedik
Okuma ve Tartışma
7 Eylül Cumartesi
Öğrenci Sunumları ve Değerlendirme
Köy'den ayrılış