Portföy Yönetimi, Teori ve Pratik

Tarih: 6 - 9 Haziran 2019 (Köy'e geliş 5 Haziran, Köy'den ayrılış 9 Haziran)

Amaç: Bu eğitimin amacı, daha önceden sermaye piyasaları ile tanışmış yatırımcılara portföy yönetiminin temel ilkelerini anlatmaktır. Bunu yaparken, teori ile pratik arasında bir köprü kurulacak ve akademik yazındaki kuramların karşılıkları piyasalarda aranacaktır. Eğitimin bir diğer amacı ise katılımcıların sermaye piyasalarına bakış açılarını değiştirmektir. Bu minvalde eğitimin içeriği, aktif ve pasif yatırım stratejileri ile bu stratejilere ilişkin konulardan oluşmaktadır.

Önkoşul: Temel düzeyde Excel bilgisi ve piyasa işlemlerine aşinalık. Katılımcıların dizüstü bilgisayar getirmeleri gerekmektedir.

Ücret: Program ücreti tek kişilik oda için 2000 TL, çift kişilik ve (1+1) oda için kişi başı 1500 TL'dir.Program ücretine, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahildir.

Kontenjan: 30 kişi.

Eğitmenler: Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin Yıldız (Doğuş Ü.)

Sorularınız için: Çiğdem Şahin (cigdemsahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir.

Son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2019

Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.


Mehmet Emin Yıldız'ın özgeçmişi için tıklayın.

Program

1. Portföy Yönetimine Giriş (2 saat)
Aktif-pasif strateji nedir?
Etkin piyasa hipotezi nedir? Hisse senedi yatırımcıları için anlamı nedir?
Yatırım hedefi nasıl belirlenir?
Varlık sınıfları nelerdir ve varlık tahsisi nasıl yapılır?

2. Risk-Getiri ve Portföy Çeşitlendirmesi (4-5 saat)
Risk nasıl hesaplanır? Sistematik ve sistematik olmayan riskler.
BIST30 hisselerinin risk-getiri diyagramı.
Modern, postmodern portföy yönetimi, korelasyon matrisleri ve çeşitlendirme.
Kuadratik programlama ile Excel'de portföy optimizasyonu.

3. Tek Endeksli Piyasa Modeli ve Betalar (2-3 saat)
Gerçek verilerle Excel’de beta hesaplama, karakteristik doğru.
BIST30 hisselerinin betaları ve kullanım alanı.
Piyasadan bağımsız hisseleri keşfetmek.

4. Teknik Analiz ve Davranışsal Finans (3 saat)
Dow Teorisi.
Destek-dirençler ve kanal çizgilerinin kullanımı.
Ortalamalar ve Mean Reversion.
Rassal yürüyüş.
Davranışsal finans.

5. Temel Analize (5 saat)
Genel ekonomi analizi.
Sektör analizi.
Firma ve mali tablo analizinde püf noktalar.

6. Firma Değerleme (3-4 saat)
Gordon modeli yoluyla gerçek değer.
CAPM yoluyla iskonto oranı belirleme, istenen getiri.
Özsermayeye serbest nakit akımları (FCFE) yoluyla değer tahmini.
Çarpanlar (FK, PD/DD vs.) yoluyla değer belirleme.