Antik Aklın Peşinde: Tipolojiler

Tarih: 9 - 15 Eylül 2019 (Köy'e geliş 8 Eylül, Köy'den ayrılış 15 Eylül)

Amaç: Bu atölyede antik yerleşmeleri tanımayı, klasik mimariye ait elemanları belirlemeyi ve bu elemanları belgeleyip, analiz ettikten sonra modellemeyi hedefliyoruz. Bunu da, malzeme, oran, ölçü, birim, doku gibi kavramlar eşliğinde yapmayı öneriyoruz. Antik kent Efes'te, katılımcılardan derin gözlem, tipoloji araştırması, ve parça-bütün ilişkisinin yeniden kurgulanmasını denemelerini bekliyoruz. Bir grup antik tiyatroda kullanılan basamak tipolojilerini çıkartıp onları modellerken, diğer bir grup sütun tipolojilerini ortaya dökebilecek. Seçtiğimiz tipolojileri ölçerek, arkasındaki matematiksel oranları sorgulayacak, antik rasyonel aklı anlamaya çalışacağız.

Hedef kitle: Lise ve üstü.

Ücret: Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil çadırlar için 875 TL, koğuşlar için 1175 TL'dir.

Kontenjan: 20 kişi.

Eğitmenler: Doç. Dr. Sertaç Erten (Altınbaş Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Nilay Özlü (Altınbaş Üniversitesi), Dr. Devrim Çimen (Bilgi Üniversitesi)

Sorularınız için: Çiğdem Şahin (cigdemsahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayınız. Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir.

Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program
Bu atölyede, antik yerleşmelerin* içine sızmış insan deneyimi ve rasyonalizasyonun peşine düşüyoruz.
Bunu da, malzeme, oran, ölçü, birim, doku gibi kavramlar eşliğinde yapmayı öneriyoruz.
Hızlı teknolojik gelişmelerle çevrili hayatımızda, giderek uzaklaştığımız "teknik bilgi" yi yeniden keşfe çağırıyoruz.
"Techne" yani antik dünyanın teknik bilgisinin peşine düşmek, bunu da Efes antik kentinde deneyimlemek ana hedefimiz.
Hızlı teknoloji, bizi giderek yapma ve inşa etme süreçlerini düşünmekten de uzaklaştırıyor.
Antik kent Efes'te, katılımcılardan derin gözlem, tipoloji araştırması, ve parça-bütün ilişkisinin yeniden kurgulanmasını denemelerini bekliyoruz.
Bir grup antik tiyatroda kullanılan basamak tipolojilerini çıkartıp onları modellerken, diğer bir grup sütun tipolojilerini ortaya dökebilecek.
Seçtiğimiz tipolojileri ölçerek, arkasındaki matematiksel oranları sorgulayacak, antik rasyonel aklı anlamaya çalışacağız.

Bu "tip" ler sayesinde, antik kentin alt elemanları arkasında saklı teknik bilgiyi ve insan deneyimini yeniden ve yeniden hep beraber keşfe çıkacağız.