Mimarlık Yazokulu - Düzen Parodisi

Tarih: 17-30 Haziran 2019 (Köy'e geliş 16 Haziran, Köy'den ayrılış 30 Haziran)

Amaç: Farklı pratik ve düşünme geleneklerinden katılımcılarla ölçülemez varsayılan bağıntıları işe katarak hesaplanabilir yöntemlerle tasarım yapmak. Tasarım ve kültürün doğa ile olan ilişkisini tartışmaya açarak, özeleştirel tutumlar için olanak yaratmak. Her bir katılımcının mecranın ve konunun tarifli olduğu bu alanda özgürce kendi potansiyellerini aradığı ve bakış açısını taşıyabildiği çalışma alanı üretebilmek.

İçerik: Yok oluşuna dair yas tutmaya başladığımız doğa, biyo-teknoloji, parametrik tasarım, kodlama gibi dijital teknolojiler ile birlikte mimarlığın gündeminde olmaya devam etmektedir. Bu durum esasen insanın kendisini doğanın bir parçası olarak tariflemediğinin, insanoğlunu besleyen, soluk aldıran, koruyan, ilham veren verimli bir varlık dekoru olarak gördüğünün açık ilanı gibidir. Bu bakış açısıyla, atölye üretim süreçlerine paralel olarak, doğa-insan ilişkisindeki dönüşümün çözümsüz çelişkilerinin ortaya çıktığı dönem olarak Erken Modern ile başlattığı eleştirel bir tarih okuması yapmayı da hedeflemektedir. Belirli tarihsel eşiklerde doğanın gizini ortaya çıkarma motivasyonunu ve koşullarını oluşturan merak, bilgi üretme mecra ve pratikleri, nesne dolaşım hızı ve ağları gibi değer/paha üreten ilişkilerin nasıl kurulduğuna dair tartışmalar yürütülecektir.

Bu süreçlerde doğanın temsili ve görüntüsü, insanın doğaya yaklaşımının yansıması olarak iş görür. Bağlamından koparılmış türler, tuval üzerinde yeni bir bakış tarafından ‘ürüne’ dönüştürülene dek askıda beklerler. Bu çeviri işleminin nasıl gerçekleştirildiği, hizmet edeceği alanın talepleri doğrultusunca belirlenmiştir. Bu bağlamda, katılımcılardan köy etrafındaki peyzaj bütününün içerdiği bitkileri indirgeyerek belgeleyip, Nebatat katalogları oluşturmaları beklenecektir. Katılımcıların ısrarlı sınamaları sonucu katalogdaki temsillerini şahsileştirerek yöntemleştirmeleri verilerin çoklu kılınmasını ve tüm somutluğu ile toprağa bağlı bitkinin soyut alana teslim edilmesine kadar kat ettiği mesafeye tanık olmayı sağlayacaktır. Sahip olunan bu veri kataloğundan seçilen parçalar, taşındığı bilgisayar ortamında öznelleştirilmiş pozisyonlarının izdüşümü dahilinde sistemleştirilecektir. Biçimsel sistemin yasaları, dili ve verileri katılımcılar eliyle belirlendiğinden, bilgisayar ortamının sunduğu formülasyon tersyüz edilmeye çalışılacaktır. Doğadan özerkleşen bu parçaların yeni gerçekliği biçimsel indirgemedir ve bu atölye, biçimin bu yalıtılmışlığını aşmak için tarihselliği ve tasarımcının öznelliğini yanına alarak parodik düzenler kurma yoluna gidecektir.
 
Atölye sürecini kolaylaştırması açısından katılımcılardan mümkünse laptoplarını getirmeleri rica olunur.

Hedef kitle: Lise son sınıf öğrencilerinin ve üniversitelerin lisans ve lisansüstü seviyelerindeki tüm alanlardan/disiplinlerden öğrencilerin başvurusuna açıktır. Tasarım ve hesaplamalı tasarım  üzerine soruları ve merakı olan herkesi hedefler. 

Ücret: Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil çadırlar için 1810 TL, koğuşlar için 2410 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 20 kişi.

Eğitmenler: Emre Özyetiş, Eda Soyal, Mehtap Serim

Sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayınız. Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir.

Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program:


Saat

17 Haz

18 Haz

19 Haz

20 Haz

21 Haz

22 Haz

23 Haz

08.00-
12.00

Köy-
Tartışma

Gezi- Belgeleme

Gezi-
Belgeleme

Gezi-
Belgeleme

Tatil

Soyutlama-
Veri Kataloğu

Katalog verilerinin çıktısı

16.00-
20.00

Ders-1
Tartışma

Ders-2
Tartışma

Ders-3
Belgesel

Nebatat Kataloğu-
Tartışma

 

Soyutlama-
Veri Kataloğu

Ara Sergi-
Tartışma

Saat

24 Haz

25 Haz

26 Haz

27 Haz

28 Haz

29 Haz

30 Haz

08.00-
12.00

Bilg. Ortam.
Parodik Deneyler

Bilg. Ortam.
Parodik Deneyler

Bilg. Ortam.
Parodik Deneyler

Bilg. Ortam.
Parodik Deneyler

Tatil

Nebatat Kataloğu

Sergi

16.00-
20.00

Nebatat Kataloğu

Nebatat Kataloğu

Nebatat Kataloğu

Nebatat Kataloğu

 

Nebatat Kataloğu

 

 

Ders 1- Erken Modern Kozmolojisi ve Doğa
Ders 2- Aklın Egemenliğinde Doğa
Ders 3- Evrensel Güdü: Merak

Yürütücüler:
Emre Özyetiş: Lisans derecesini 2009’da ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2010’da Felsefe’den, Yüksek Lisans derecesini 2013’de RMIT Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden almıştır. 2013-2018 yılları arasında Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Halen ODTÜ’de Yıkım, Belgeleme, Görselleştirme üzerine Doktora araştırmasına devam etmekte.

Mehtap Serim: Çalışma alanı modern mimarlık ve sanat kuramları olan mimarlık tarihçisidir. YTÜ Mimarlık Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora derecesini sırasıyla İTÜ ve MAU Mimarlık Tarihi Programı'ndan almıştır. 2017 yılında Akın Nalça Yayınları'ndan çıkan “Bir Modernlik Zemini: Barok Aşırılık” başlıklı kitabın yazarıdır. İTÜ ve MAU Mimarlık Fakültesi'nde akademisyen olarak çalışmıştır.

Eda Soyal: Lisans derecesini 2010’da KTÜ Mimarlık Fakültesi’nden, Yüksek Lisans derecesini 2013’de UCL Mimarlık Tarihi ve Teorisi Programı’ndan almıştır. 2014-2018 yılları arasında Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.