Fotoğraf ve Minyatür Atölyesi:
İki ve Üç Boyut Üzerine Araştırmalar

Tarih: 26 Ağustos - 8 Eylül 2019 (Köy'e geliş 25 Ağustos, Köy'den ayrılış 8 Eylül)

Amaç: Bu atölye, Murat Germen ve Onur Özen yürütücülüğünde gerçekleşecek olan fotoğraf  atölyesi ile Cansu Çakar tarafından yürütülecek minyatür atölyesinin ortaklaşa çalışmasıyla Nesin Sanat Köyü’ne yerleştirilmesi planlanan üç boyutlu bir yapıt tasarımını amaçlamaktadır. Fotoğrafın iki boyutlu gösterimine alternatif bir ifade olarak minyatür, minyatürün iki boyutlu, kendine has perspektif yapısına alternatif bir ifade olarak fotoğraf, karşılaştırılmalı ele alınarak farklı görme biçimleri üzerine tartışma ortamı oluşturacaktır.

Hedef kitle:
Fotoğrafı bir araç, vesile gibi kullanarak özbenliğini sorgulamak, rahatlatmak isteyen herhangi bir birey katılım yapabilir. Birçok farklı yaş ve mesleki disiplinden katılımcı olması tartışma ortamının zenginliğini artıracaktır. Amaç tek taraflı bir aktarımdan çok içeriği beraber üretmek, yapıcı eleştiri üzerine kurulu bir münazara ortamı yaratmak, bireysel iştirak ile müştereklerimizi buluşturduğumuz bir zemin yaratmak.

Ücret: Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil çadırlar için 1905 TL, koğuşlar için 2505 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 30 kişi.

Eğitmenler: Murat Germen, Onur Özen, Cansu Çakar

Sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayınız. Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir.

Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Eğitmenler:

Murat Germen: Fotoğrafı bir ifade / araştırma aracı olarak kullanan, İstanbul ile Londra'da yaşayan ve çalışan, 1965 doğumlu bir sanatçı, eğitimci ve arşivci. Fulbright burslusu olarak gittiği Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri vermekte. Fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı / çevrimiçi yayını olan Germen, uluslararası platformda onlarca konferansa davet aldı.

Sanatçının eser külliyatı; aşırı kentleşme ve mutenalaştırmanın etkileri, katılımcı vatandaşlık ve kent hakları, yerel kültürlerin belgesel sürdürülebilirliği, insanın doğada neden olduğu tahribat gibi konulara odaklanıyor. Skira (İtalya) ve MASA'dan (Türkiye) olmak üzere iki adet monografik kitabı yayımlandı. Türkiye, Amerika, İtalya, Almanya, İngiltere, Meksika, Portekiz, Özbekistan, Yunanistan, Japonya, Rusya, Ukrayna, Polonya, Bulgaristan, İran, Hindistan, Avustralya, Fransa, Kanada, Bahreyn, Kore, Dubai, Çin, İsveç, İsviçre, Mısır gibi ülkeler olmak üzere 80'in üzerinde kişisel / karma sergiye katkıda bulundu. Sanatçının farklı eserlerine ait 300’ün üzerinde edisyon, yurtiçi / yurtdışındaki kişisel koleksiyonlara ve Istanbul Modern, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, Toruń Çağdaş Sanatlar Merkezi (Polonya), Benetton Vakfı'nın Imago Mundi - Istanbul Codex, Yapı Kredi Kültür Sanat, Müze Evliyagil koleksiyonlarına dahil edildi.
www.muratgermen.com

Cansu Çakar: 1988, İstanbul doğumlu.
2006-2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı mezunu.
2012 - Değişim Programı ile Budapeşte'de Moholy- Nagy Sanat ve Tasarım Üniversitesi Grafik Tasarım eğitimi aldı.
Karşıyaka İzmir’de bağımsız sanat atölyesi yürütür.
2018-2019 Beyrut'ta Ashkal Alwan- Lübnan Plastik Sanatlar Derneği’nde HWP katılımcısı.

Cansu Çakar, eserlerinde geleneksel Türk sanatı yöntemlerini çağdaş yaklaşımlarla ve sorunsuz geçişlerle bağlarken, rağbette olan Doğu ve Arap sembollerinin bir araya gelmesiyle, Türkiye'nin de içinde bulunduğu sonsuz ikilemi minyatür tekniğiyle ortaya çıkarmaktadır. Yazma eserlerdeki üretim sürecinin doğası gereği, Cansu Çakar'ın çalışmalarında da kolektif üretim ön plana çıkmaktadır. Düzenlediği atölyedelerde de, çağdaş sanatın üretim tekniklerini çarpıtarak üretim mekanizmalarını amaçlanandan farklı yönlerde kullanmaktadır.  Cappadox Çağdaş Sanat Programı, (Kapadokya, 2018), House of Wisdom- DZIALDOV (Berlin, 2017), IKSV Binası (15. İstanbul Bienali kamusal programı, Istanbul, 2017), Framer Framed (Amsterdam, 2017) ve Bonington Gallery, (Nottingham,2018), ''Freundschaftsspiel Istanbul : Freiburg''- Museum für Neue Kunst - Freiburg- (2016), ''Linear Transcendency'' at the Lab- Darat al Funun, -Amman (2016), TUZLU SU Düşünce Biçimleri Üzerine Bir Teori, 14. İstanbul Bienali- 100°- FLO, İstanbul, (2015), düzenlediği ve katıldığı proje ve sergiler arasındadır.  Şu anda Beyrut'ta Ashkal Alwan- Lübnan Plastik Sanatlar Derneği 8. Home Workspace Programı katılımcısıdır, 2018-2019.

Onur Özen: 1988, Çanakkale doğumlu.
2011’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2013-2014 yıllarında Florence University of The Arts/Digital Imaging and Visual Arts bölümünde fotoğraf dersleri aldı. 2016’da Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel Ületişim Tasarımı Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimine başladı.
Fotoğraf ve video odaklı çalışmalarını Çanakkale'de sürdürüyor.
www.ozenonur.com

İçerik:

Nesin Sanat Köyü Fotoğraf Atölyesi: Fotoğrafı boyutlandırmak – Murat Germen / Onur Özen

Fotoğraf aslen ikiboyutlu gösterim üzerinden aktarım yapabileceğiniz bir görsel yaratı alanı. Fotoğraf halihazırda zaten güçlü bir görsel dil; gerek belgesel gerekse de kurgusal içeriklerin yapılabiliyor olması, bir yandan salt estetiğe dayanan diğer yandan da güçlü mesajlar taşıyabilen eserlerin üretilebileceği bir alan. Diğer yandan; fotografik baskının ikiboyutlu, yalın kat olmasının yol açtığı bir tektürelliğe (homojenlik) sahip olduğunu, çeşitli katmanlandırma ve üçboyutlandırma eylemlerinin ise fazladan bir öyküsellik oluşturabildiğini ya da eseri oluşturan bileşenlerin farklı dizilimlerle okunmasına yol açabildiğini unutmamak gerekir.

Bu atölye fotoğrafın kendinden menkul ikiboyutlu gösterimine alternatif ifade ve algı biçimleri getirme süreci olarak görülebilir. Fotografik temsile katmanlar / boyutlar eklemenin izleyicinin algısını geliştirmek, çeşitlendirmek veya artırmakta bir faydası olup olmayacağını hep birlikte deneyip göreceğiz. Bu süreçte, 2 sene önce gerçekleşen fotoğraf kitabı maketi atölyesinde olduğu gibi, Nesin köylerinde yaşanan tecrübelerin ve çeşitli öğrenim süreçlerinin farklı boyutlarının belgelenmesi söz konusu olacak. Katılımcılar ilgi duydukları fotoğraflama konularına yönlendirilecek, herkes üstüne düşen fotoğraf çalışmasını bitirdikten sonra ortaya çıkan fotoğraflardan baskılar alınacak ve üçboyutlu, heykelimsi büyükçe bir fotoğraf yerleştirmesi ortaklaşa olarak üretilecek. Ortaya çıkan kolektif eserin köyde yerleşik olarak durması amaçlandığından, katılımcılar atölye bitiminde arkalarından daha sonraki nesillerin görebileceği kalıcı bir yapıt bırakma şansı edinecekler.

Fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra ise, bunları kendi ellerimizle ortaklaşa üreteceğimiz bir yerleştirmeye, heykele dönüştüreceğiz. Burada amaç:

- öyküsel bir potansiyele sahip fotoğraf serileri ve dizilendirmeleri yaratmak;
- fotografik imgenin öznel ve nesnel anlatım / aktarım gücü hakkında farkındalık yaratmak;
- fotoğrafları tekil ölçekte “şirin” imgeler olarak değil de ortak kültürel tarihimize not düştüğümüz bir kişisel proje serisi olarak üretmeye alışmak;
- fotoğrafın temel niteliğindeki erken dönem külliyatının ve onunla birlikte gelen teorik diskurun arasındaki vazgeçilmez bağı, güncel fotoğraf üretiminde referans, örnek, ilham kaynağı olarak kullanmayı hatırlamak ve revaçta olan görsel dillerin esiri olmadan olabildiğince kendine has bir içerik üretmek;
- çoğaltılabilir bir mecra olan fotoğrafın içsel yapısına farklı bir mevcudiyet getirerek ortaya tek edisyonlu bir eser çıkarmak,
- son olarak da; kendi kişisel tarihinize, içinize sinen yerleşik bir yaratı bırakmak…

Atölye çalışması için bir önkoşul düşünülmedi; fotoğrafı bir araç, vesile gibi kullanarak özbenliğini sorgulamak, rahatlatmak isteyen herhangi bir birey katılım yapabilir. Birçok farklı yaş ve mesleki disiplinden katılımcı olması tartışma ortamının zenginliğini artıracaktır. Amaç tek taraflı bir aktarımdan çok içeriği beraber üretmek, yapıcı eleştiri üzerine kurulu bir münazara ortamı yaratmak, bireysel iştirak ile müştereklerimizi buluşturduğumuz bir zemin yaratmak.

Gereksinimler:
-Mümkünse fotoğraf makinesi, değilse en azından bir adet kameralı akıllı telefon.
-Katılımcıların kendi dizüstü bilgisayarları varsa onu yanlarında getirmeleri önerilir.
-Fotoğraf yerleştirmesini inşa edebilmek için yazıcı, kâğıt, karton, ahşap konstrüksiyon çıtaları / sopaları / çubukları, maket bıçağı / falçata, bolca yapıştırıcı, silikon tabancası, güçlü çift taraflı yapıştırıcı (kırmızı bantlı) çekiç, çivi, raptiye, zımba, ip, vb.

Nesin Sanat Köyü Minyatür Atölyesi : Atölyenin odağında minyatür – Cansu Çakar

Minyatür sanatı genellikle kitap sanatlarında karşılaştığımız kâğıt üzerine su bazlı boya ve fırça ile uygulanan resimleme sanatıdır. Bilginin görsel tasarımı kendine has bir perspektif ve boyutlandırma ile biçimlendirilir. Kâğıt üzerinde ön planda olanların alt tarafa, geridekilerin ise üst tarafa yerleştirilmesiyle katları alttan üste doğru açan kompozisyonlar bilginin hiyerarşisine göre şekillenir. Minyatür ’ün en önemli özelliklerinden birisi, anlatılmak istenen konunun eksiksiz olarak aktarılmasıdır. Ayrıca uygulayıcının bilgiye dair kişisel yorumu ve soyutlama algısı da minyatür sanatına has form ve imgeleri ortaya çıkarır. Sayfalar birbiri üzerine katlandıkça imgeler ve tasarlanan bilgi meydana çıkar.

Minyatür sanatının temel malzemesi olan kâğıt ile tasarlanan bilgiye ait soyutlama tekniği arasında bir uyum vardır. Doğada yüzeyler kâğıt gibi katlanıp açılır ve kâğıt kıvrıldığında sonsuz çeşitlikte form yaratabilir. Her kıvrım kendi üzerine katlandığı gibi katlarını sürekli açandır da. Kitap sanatlarında katlama teknikleri çokça kullanılır. Ciltteki her bir kıvrım ayrı bir bilgiye sahiptir, birbiri üzerine katlanan kıvrımlar her seferinde yeni şeylerle, imge, duygu ve düşüncelerle yeni bir form yaratır.

Atölye süresince yapılacak çalışmalar;
-Kâğıt üzerine su bazlı boya ve fırça pratiği
-Bilginin tasarımı ve grafik soyutlama teknikleri
-Kâğıt yüzeyindeki ikiboyutlu gösterim tekniğinin kâğıdın katlanma ve katlarını açma pratiği ile ilişkilendirilmesi sonucu üçboyutlu anlatım deneyimi
- Farklı sanatçıların alakalı örnek çalışmalarının minyatürde soyutlama ve imgelemede katları açma konuları üzerinden incelenmesi