Filmlerde Zihin Felsefesi

Tarih: 26 Ağustos - 1 Eylül 2019 (Köy'e geliş 25 Ağustos 2019, Köy'den ayrılış 1 Eylül 2019.)

Hedef kitle: Tüm yaş ve eğitim seviyelerine açıktır.

Genel bilgi: 26 Ağustos - 1 Eylül arası Nesin Matematik Köyü'nde gerçekleşecek bu programda insan algısını şekillendiren ve yönlendiren fenomenleri görsel çalışmalar üzerinden inceleyerek, anlamın algı üzerindeki etkisini ve öznenin buna direncini sorgulatmak istiyoruz. Sorgulayan insanın algının yarattığı kısır döngüden çıkışı mümkün müdür? Eğer öyleyse bu imkanı yaratabilecek faktörler nelerdir? Program boyunca bu gibi sorulara yönelecek ve bunları ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Amacımız, algı sınırları içerisinde kalan bilgiyi olabildiğince saptamak ve bu sınırlar ötesine düşen bilgi dağarcığına erişim sağlayabilmek. İnsan neye kâdir olduğunu ölçemiyor olsa bile, neye kâdir olmadığını belirlemek ona belli bir yön ve ivme kazandırabilir diye inanıyoruz. Dolayısıyla bu programın amacı, sinema gibi somut ve görsel bir aracın yanı sıra performatif atölyeler düzenleyerek bilinç konusuda onto-epistemolojik tartışmalar yapmak. Bu programda odağı felsefe olan, teknik ve sinematografik çalışmaların daha arka planda olacağı tartışmalarda buluşmak dileğiyle!

Ücret: Yazokulu ücreti dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil, koğuşlar için 1175 TL, çadırlar için 875 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir. İhtiyacı olanlar için çok sınırlı burs imkanlarını zorlayacağımıza samimiyetle söz veriyoruz.


Kontenjan: 25 kişi.
Sorularınız için: Çiğdem Şahin (cigdemsahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Öğrenci başvuru formu için tıklayınız. Başvurunuz sisteme otomatik olarak aktarılacaktır. İki üç gün içerisinde e-posta adresinize başvurunuzun ulaştığına dair bir onay mesajı gönderilecektir. İki üç gün içinde bir onay mesajı almamışsanız, bir aksilik oldu demektir, bir daha yazın lütfen. Başvurunuz kabul edildikten sonra kaydınızı yaptırmalısınız, sadece başvuru yapmak yeterli değildir.

Başvurunuzu değerlendirirken verdiğiniz cevaplarda kişisel değerlendirmeleriniz entelektüel birikiminiz kadar dikkate alınacaktır.  Bu programın kitlesinden beklentimiz, kişilerin akademik bilgi birikimden ziyade, onların bilinç, epistemoloji ve sinema kavramlarını sentezlemeye ve bu sentezleri açık yüreklilikle paylaşmaya açık olmalarıdır. Performatif felsefe atölyelerinde sınıf mevcudunun tam katılımı beklenecektir. Dolayısıyla başvuranların cesaretle, özgünlükle başvurandan ‘katılımcıya’ dönüşmelerini bekliyor olacağız.
Birçok farklı felsefi deneyimden oluşan bu bir haftalık programın her bir katılımcısının merakla harmanlanmasını diliyoruz.

Kayıt: Başvurular toplu olarak değerlendirilecektir. Başvuru sonucunuz yaklaşık 1 ay sonra e-posta yoluyla iletilecektir.Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program

Hafta süresince Perşembe ve Pazar günleri hariç her gün ortalama üç oturum gerçekleştirilecek. Kampta ders verecek hocalar ve anlatacakları ders başlıkları aşağıdaki gibi. Bu liste gün geçtikçe değişebilir, yeni isimler eklenip ders başlıkları üzerinde oynamalar yapılabilir. Önümüzdeki haftalarda hangi dersin hangi gün işleneceğine dair bir izlenceyi de buraya ekleyeceğiz.

İsim
Bağlı Olduğu Kurum
Konu
Murat Baç
ODTÜ
Onto-epistemik nesnellik sorunsalı: Tarihsel arka plan ve Çağdaş felsefe kapsamında, pragmacılık özelinde, gerçekçilik-karşıtlığı akımının "nesnel doğruluk/hakikat" kavramları karşısındaki tutumunun eleştirel bir değerlendirmesi
Tufan Kıymaz
Bilkent Üniversitesi
İnsan harici öz-bilinçli varlıkların filmlerde betimlenmesi üzerinden bilinçli olmanın, öz-bilinçli olmanın, kişi olmanın ne demek olduğu ve bunların objektif kıstaslarının olup olmadığı konularının incelenmesi
Kaan Atalay
İstanbul Bilgi Üniversitesi
District 9’ı merkezine alan ve bilinemezle, aşkınla, ötekiyle kurduğumuz algı temelli hakikat ilişkisinin açmazları; bunun ötesine geçmeyi mümkün kılabilecek “aşk"ın acı ile ilintisi 
Demet Kurtoğlu Taşdelen
Anadolu Üniversitesi
Düşünce ve hareketin birlikteliğinde Performatif Felsefe: Bilinç, kendilik, yüzeysel kendilik ve temel kendilik kavramlarından yola çıkarak fiziksel harekete yer açmanın yollarını araştırmak üzere “Deneysel Atölye Çalışması”
Hakan Yücefer
-
Deleuze - Sinema / Lazzarato