Ertan Yılmaz Sinema Yazokulu

Tarih: 15-21 Temmuz 2019 (Köy'e geliş 14 Temmuz, Köy'den ayrılış 21 Temmuz)

Amaç: Sinema, yaklaşık 125 yıldır insanlığın gündelik, sosyal kültürel hayatının çok önemli bir parçası. Teknolojinin bir ürünü olarak doğan Sinema, 20. Yüzyıl başında çok önemli yönetmenler ve film kuramcılarının sayesinde sadece seyirlik bir etkinlik olmaktan çıkıp sanatsal bir forma dönüştü. Gerçeklikle kurduğu ilişkideki sahicilikten tutun da karanlık salonlarda yüzlerce kişinin aynı ruh halini paylaşmasını sağlayan ritüelistik varoluşu ile çok geniş kitleleri etki altına alan bir sanat dalı olarak 20. Yüzyıla damgasını vurdu. Ancak sinema, hemen her zaman, sadece seyirlik bir eğlence aracından daha fazlası olagelmiştir. Bu nedenle, sosyal bilimlerdeki hemen her alanın ilgisine mazhar olmuş, bu alandaki kuramların neredeyse hepsi, filmi kendi perspektiflerinden anlamaya ve tanımlamaya çalışmışlardır. Bu yaz okulunun amacı, sosyal bilimler ve sanat alanında akademik çalışmalar yapan/yapmak isteyen katılımcılarla sinema akademisyenlerini buluşturmak ve belli başlı yaklaşımlar üzerine filmle ve sinema üzerine tartışmalar yürütmektir.

Hedef kitle: Tercihen sosyal bilimler ya da sanat alanında lisansüstü düzeyinde eğitim alıyor olmak ya da bu bölümlerin lisans mezunu olmak

Ücret: Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil çadırlar için 875 TL, koğuşlar için 1175 TL'dir.

Kontenjan: 25 kişi.

Koordinatör: Öğr. Gör. Ufuk Tambaş

Eğitmenler:


Dr. Zeynep Özen Barkot
Öğr. Gör. Emel Yuvayapan
Dr.Öğr. Üyesi Emrah Suat Onat
Dr.Öğr. Üyesi Zehra Zıraman
Öğr. Gör. Dr. Burak Bakır
Öğr. Gör. Ufuk Tambaş

Sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir.

Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.