Şirince Kant Haftası

Tarih: 26 - 31 Ağustos 2019 (Köye geliş 25 Ağustos 2019, Köyden çıkış 1 Eylül 2019)

Amaç: Bu eğitim programı çerçevesinde, kendisinden sonraki düşünce tarihini her yönüyle derinden etkilemiş olan Immanuel Kant’ın bilgi, ahlak, estetik, din ve politika alanlarındaki düşünceleri incelenerek Kant felsefesine ilişkin bütünlüklü bir temel oluşturulması hedeflenmektedir. Program kapsamında Kant’ın kendi metinleri okunacak, gerek görüldüğünde ikinci okumalara da yer verilecektir.

Hedef kitle: Kant felsefesine ilgi duyan, bu alanda çalışmakta olan ya da çalışmayı öngören, veyahut farklı bir alandaki çalışmaları açısından Kant felsefesinin önemli olduğu ve bu nedenle de ilgili temel bilgiyi edinmek isteyen lisans ve lisansüstü öğrencileri öncelikli hedef kitleyi oluşturur. Başvuruların değerlendirilmesini kolaylaştırmak için mevcut ilginizi gösteren 250 kelimelik bir niyet mektubu gönderilmesi talep edilmektedir.

Ücret: Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil çadırlar için 875 TL, koğuşlar için 1175 TL'dir.

Genel bilgi: Konuşmacılar, programdaki sırayla ikişer saatlik seminerlerle Kant’ın farklı alanlardaki düşüncelerini aktaracaklardır. Katılımcılardan giriş düzeyinde de olsa Kant felsefesine aşina olmaları ve daha sonra duyurulacak okumaları yapmaları beklenmektedir. Oturumlarda aktif katılım ve tartışma arzu edilmektedir. Program kapsamında başka herhangi bir zorunluluk (ödev, sınav vs..) bulunmamaktadır. Kesin kayıtlar belli olduktan sonra katılımcılara okuma önerileri gönderilecektir.

Kontenjan: 25 kişi.

Konuşmacılar
BG:  Prof. Dr. Bülent Gözkân – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü
NT:  Prof. Dr. Nilgün Toker
EE:  Prof. Dr. Eşref Eşkinat  - ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Makina Mühendisliği Bölümü
ÖG: Doç. Dr. Özgüç Güven – İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü
GK:  Dr. Gamze Keskin – Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü
SS:  Öğr. Gör. Selda Salman – MSGSÜ Felsefe Bölümü Doktorant, Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fak.

Sorularınız için: Aysen Çoluk (aysencoluk@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir.

Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program

  26 Ağustos  27 Ağustos  28 Ağustos  29 Ağustos  30 Ağustos  31 Ağustos 
09:30
11:30
Kant'ın Yaşamı (Ö.G.) Saf Aklın Eleştirisi II (S.S.) Pratik Aklın Eleştirisi &
Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi I (S.S.)
 TATİL Kant ve Politika I (N.T.) Kant ve Politika III (N.T.)
15:00
17:00
Kant'ın Eleştiri Öncesi Dönemi (Ö.G.)
Saf Aklın Eleştirisi III (B.G.) Pratik Aklın Eleştirisi &
Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi II (B.G.)
 TATİL Kant ve Sonrası I: Kant -Heidegger (S.S) Kant ve Sonrası II: Kant - Frege (B.G)
17:15
19:15 
Saf Aklın Eleştirisi I (B.G.) Kant ve Bilimler (Ö.G.) Kant Estetiği I (G.K.)  TATİL Kant Estetiği II (G.K.) Kant ve Sonrası III: Kant - Wittgenstein (E.E)
21:00
23:00
Tanışma toplantısı Kant ve Aydınlanma (B.G)    TATİL Kant ve Politika II (N.T.) Sohbet ve Değerlendirme


BG: Prof. Dr. Bülent Gözkân – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü
NT: Prof. Dr. Nilgün Toker
EE: Prof. Dr. Eşref Eşkinat - ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Makina Mühendisliği Bölümü
ÖG: Doç. Dr. Özgüç Güven – İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü
GK: Dr. Gamze Keskin – Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü
SS: Öğr. Gör. Selda Salman – MSGSÜ Felsefe Bölümü Doktora, Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fak.