Şirince Hegel Okulu

Tarih: 8-14 Temmuz 2019 (Köy'e geliş 7 Temmuz, Köy'den çıkış 14 Temmuz 2019)

Amaç: Hegel bütün bir düşünce tarihinin en özgün ve belirleyici isimlerinden biridir. Onun felsefesi “diyalektik” kavramıyla birlikte anılır ve felsefesinin etkisi sadece felsefe dünyasıyla değil, çok daha geniş bir alanla ilgilidir. Bu doğrultuda Hegel'in sistematik düşüncesini Mantık Bilimi’nden Tarih Felsefesi'ne ve Din Felsefesi’ne, Tinin Fenomenolojisi'nden Estetik'e ve de Hukuk Felsefesi'ne değin geniş bir alandaki eserleri üzerinden ele alacağız.

Hedef kitle:Hegel’e veya Hegel’le ilgili olan konulara ilgi duyan, Hegel üzerine çalışan veya çalışma planı yapan, lise bitirme, lisans ya da lisansüstü düzeyinde olan herkes “Şirince Hegel Okulu”na başvuru yapabilir. Başvuru yapanlardan 130-150 kelimelik bir metinle, neden okula başvuru yaptığını gerekçelendirmesi istenmektedir. Başvurular arasından yapılacak seçimler bu başvuru metinlerine göre yapılacaktır.

Genel Bilgi: 16-17 oturumdan oluşacak olan “Şirince Hegel Okulu”, davetli akademik konuşmacıların yanı sıra, son 5 yılda Hegel üzerine yüksek lisans veya doktora tezi yazmış veya yazıyor olan kişilere de 3 oturumda toplamda 6 kişi (azami) olmak üzere sunum yapma imkânı da sunacaktır. Böylece alan üzerinde uzun yıllardır çalışan araştırmacılar ile yeni araştırmacılar arasındaki bağlantı güçlendirilecektir.

Eğitmenler:
Dr.Engin Delice
Prof.Dr.Doğan Göçmen
Prof.Dr.Enver Orman
Dr.Doğan Barış Kılınç
Doç.Dr.Barış Parkan

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 1175, çadırlar için 875 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 30 kişi

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Sorularınız için: Aysen Çoluk (aysencoluk@nesinvakfi.org)

Kayıt: Başvurular toplu olarak değerlendirilecektir. Başvuru sonucunuz yaklaşık 15 gün sonra e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Düzenleme
Prof.Dr.Doğan Göçmen (DEÜ, Felsefe) dgn.gcmn@gmail.com 
Gamze Aydemir (Dokuz Eylül Üniversitesi,Felsefe, Doktora) gamzeaydemir89@gmail.com 
Ceren Koçhan (Dokuz Eylül Üniversitesi,Felsefe,Yüksek Lisans) cerencanan92@gmail.com 
Ziya Dinçsoy (Ankara Üniversitesi Felsefe, Doktora) ziyadincsoy99@gmail.com