2018 Arkhé Projesi-Bizans Tarihi Toplantısı

Tarih: 20-26 Ağustos 2018 (Köye geliş 19 Ağustos, Köyden çıkış 26 Ağustos 2018)

Hedef kitle: Herkese açık. 

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 945, çadırlar için 700 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 25 kişi

Konu: Bizans tarihi etrafında kurguladığımız 1 haftalık programımız süresince, Türkiye ve dünyanın çeşitli
üniversitelerinden Bizans tarihi ve arkeolojisi alanlarında ihtisas sahibi öğretim üyelerini farklı
eğitim seviyelerinden öğrencilerle birlikte Şirince’de ağırlayacağız.

Siyasal/iktisadî tarih, arkeoloji, sanat ve edebiyat tarihçilikleri perspektiflerinden « Bizans
evreninin » çeşitli başlık ve temalar altında ele alınacağı programımız, günde 4er saatlik 2 seanstan
ibaret olmak üzere 5 ders gününü kapsamaktadır.

Türk-Osmanlı tarihçiliğinin bir nevi « kara kıtası » olan Bizans’a hasrettiğimiz bu programımızı,
Arkhé ekibi olarak, ‘70’li yıllarda yazdığı uygarlık tarihiyle Bizans’a dair popüler bir tarihsel
farkındalığın oluşmasına büyük katkılar sağlayan anayasa profesörü ve tarihçi Server Tanilli’nin
anısına atfediyoruz.

Yazılı değerlendirme akabinde başvuruları kabul edilen öğrencilere, katılımcı hocalar tarafından
ders içerikleri doğrultusunda hazırlanmış kısa ve sade bibliyografiler önceden iletilecektir. Derslerin
verimi ve üzerinde tartışılacak sorunsallara dair canlı bir tartışmanın yürütülebilmesi açısından,
katılımcı öğrencilerin söz konusu kaynak ve literatüre genel hatlarıyla hakim olmalarını bekliyoruz.

Katılımcı Hocalar:
Koray Durak - Boğaziçi Üniversitesi
Kutlu Akalın - Mardin Artuklu Üniversitesi
Oğuz Tekin - Koç Üniversitesi / AKMED
Siren Çelik - Boğaziçi Üniversitesi
Suna Çağaptay - University of Cambridge (Klasik Arkeoloji) / Bahçeşehir Üniversitesi (Mimarlık)
Tolga Uyar - Nevşehir Üniversitesi

Programla sorularınız için: Eren Cerrahoğlu (arkheproject.history@gmail.com)

Başvuru ve kayıtlarla ilgili sorularınız için: Berna Şahin (bernasahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Kayıt: Başvurular toplu olarak değerlendirilecektir. Katılımcı adayları, başvuru formunda kendilerini ve programa katılmaktaki motivasyonlarını takdim edecekleri - 2000 kelimeyi aşmayacak – yazıları üzerinden Arkhé ekibi
tarafından değerlendirilecek ve akabinde kendilerine 15 gün içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Programın afişi için tıklayın.