Ertan Yılmaz Sinema Yazokulu - Sinema Estetiği ve Film Kuramları

Tarih: 13 - 19 Ağustos 2018 (Köy'e geliş 12 Ağustos, Köy'den çıkış 19 Ağustos 2018)

Hedef kitle: Programın hedef kitlesi tercihen sosyal bilimler ya da sanat alanında lisans mezunu ya da lisansüstü düzeyinde eğitim alıyor olmaktır.

Eğitmenler:

Doç. Ahsen Deniz Morva Kablamacı – ADMK
Yrd. Doç. Zeynep Özen – ZÖ
Öğr. Gör. Emel Yuvayapan Yıldırım – EYY
Yrd. Doç. Emrah Suat Onat – ESO
Yrd. Doç . Zehra Zıraman – ZZ
Öğr. Gör. Ufuk Tambaş – UT
Arş. Gör. M. Talha Altınkaya - MTA

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 945 TL, çadırlar için 700 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 24 kişi

Genel Bilgi: Sinema, yaklaşık 125 yıldır insanlığın gündelik, sosyal kültürel hayatının çok önemli bir parçası. Teknolojinin bir ürünü olarak doğan Sinema, 20. yüzyıl başında çok önemli yönetmenler ve film kuramcılarının sayesinde sadece seyirlik bir etkinlik olmaktan çıkıp sanatsal bir forma dönüştü. Gerçeklikle kurduğu ilişkideki sahicilikten tutun da karanlık salonlarda yüzlerce kişinin aynı ruh halini paylaşmasını sağlayan ritüelistik varoluşu ile çok geniş kitleleri etki altına alan bir sanat dalı olarak 20. yüzyıla damgasını vurdu. Bu nedenle, sosyal bilimlerdeki hemen her alanın ilgisine mazhar olmuş, bu alandaki kuramların neredeyse hepsi, filmi kendi perspektiflerinden anlamaya ve tanımlamaya çalışmışlardır.

Amaç: Sosyal bilimler ve sanat alanında akademik çalışmalar yapan/yapmak isteyen katılımcılarla sinema akademisyenlerini buluşturmak ve belli başlı yaklaşımlar üzerine filmler ve sinema üzerine tartışmalar yürütmektir.

Sorularınız için: Berna Şahin (bernasahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Program Kontenjanı Dolmuştur. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program

 
13 Ağustos
14 Ağustos
15 Ağustos
16 Ağustos
17 Ağustos
18 Ağustos
09:00 - 10:20 Sinema ve Görsel Kodlar  Sinema ve Gerçeklik Hollywood Sineması Distopya Sineması Sinema ve Ötekiler Sinemada Üslup ve Auteur Kuramı
UT ESO MTA ZZ
10:40 - 12:00 Sinema ve Görsel Kodlar  Sinema ve Gerçeklik Hollywood Sineması Distopya Sineması Sinema ve Ötekiler Sinemada Üslup ve Auteur Kuramı
UT ESO MTA ZZ
14:00 - 15:20 Film Çözümlemesine Giriş Film Kuramları-I Sinemada Temsil Sinemada Gündelik Hayat Film Kuramları-II Brecht Estetiği ve Sinema
ESO ADMK ZZ EYY ADMK EYY
15:40 - 17:00 Film Çözümlemesine Giriş Film Kuramları-I Sinemada Temsil Sinemada Gündelik Hayat Film Kuramları-II Brecht Estetiği ve Sinema
ESO ADMK ZZ EYY ADMK EYY