2018 Aratatil Lisans ve Lisansüstü Programı

 • Tarih5-11 Şubat 2018 (Köy`e geliş 4 Şubat 2018) 
 • Amaç

  Önemli olmasına karşın genel olarak matematik bölümlerinin müfredatlarında yer almayan konuları işleyeceğiz.

   
 • Hedef Kitle
  Matematik bölümünde okuyan ileri seviyede lisans ve lisansüstü matematik öğrencileri.

   
 • Kontenjan 100 kişi
 • Ücret

  Programın ücreti 375 TL`dir. Bu ücreti ödeyemeyecek olanlara kısmi ya da tam burs verilir. Bütçenizin izin verdiği ölçüde etkinliğe maddi katkıda bulunacağınızı umuyoruz. (Kurumumuz karşılıklı anlayış ve güvene önem vermektedir.) Ücrete barınma, günde 4 öğün yemek, çay, su ve temel ihtiyaçlar dahildir. Nesin Matematik Köyü, kâr amacı gütmemektedir.

   
 • Genel Bilgi

  Başvuru: Başvurunuzun ulaştığına dair bir onay mesajı gönderilecektir. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

  Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.


   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Aycan Şahin aycansahin@nesinvakfi.org

 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Eğitmen Ders 5 Şubat
Prof. Ali Nesin Seçim Aksiyomu ve Uygulamaları 1
Prof. Ali Nesin Modüller 1
Yard. Doç. Salih Durhan Metrik Uzaylar ve Ultrametrik 1
Yard. Doç. Kemal Ilgar Eroğlu Ölçü Kuramı 1
Toplam 4

İçerikler

Başlık:
Seçim Aksiyomu ve Uygulamaları

Eğitmen: Prof. Ali Nesin
Kurum: İstanbul Bilgi Ü.
Tarih: 5-11 Şubat 2018
Önkoşul: Temel soyut cebir ve temel topoloji
Seviye: Lisans 3 ve üstü
İçerik: Seçim Aksiyomu`nun anlam ve önemi. Zorn Önsavı. Uygulamalar: Kartezyen çarpım. Denklik sınıfları ve temsilciler kümesi. Her kümenin iyisıralanabilmesi ve bir kardinalinin olması. Maksimal idealin varlığı. Maksimal lineer bağımsız kümenin varlığı. Vektör uzaylarında tabanın varlığı. Bazı Abel gruplarının sınıflandırılması. Ultrafilreler. Model teorinin tıkızlık teoremi. Tychonoff teoremi. Banach-Tarski paradoksu.

Başlık: Modüller
Eğitmen: Prof. Ali Nesin
Kurum: İstanbul Bilgi Ü.
Tarih: 5-11 Şubat 2018
Önkoşul: Lineer cebir ve temel modül teorisi.
Seviye: Lisansüstü ya da ileri seviyede lisans.

İçerik: Multilineer fonksiyonlar, determinant, tansör cebirleri ve kuadratik formlar (zaman yettiği kadar).

Başlık: Metrik Uzaylar ve Ultrametrik
Eğitmen: Yard. Doç. Salih Durhan
Kurum: NMK
Tarih: 5-11 Şubat 2018
Önkoşul: Temel cebir ve analiz bilgisi.
Seviye:
Orta seviye lisans
İçerik: Metrik uzaylar, normlu cisimler, formel güç serileri, p-sel sayılar. Formel güç serileri ve p-sel sayılar üzerinde ultrametrik.


Başlık: Ölçü Uzaylarında Riesz Temsil Teoremi

Eğitmen: Yard. Doç. Kemal Ilgar Eroğlu
Kurum: İstanbul Bilgi Ü.
Tarih: 5-11 Şubat 2018
Önkoşul: Lisans düzeyinde Ölçü Kuramı dersi almış olmak.
Seviye: Lisans-Lisansüstü

İçerik: Bu derste Ölçü Kuramı, Topoloji ve Fonksiyonel Analiz`den gerekli kavramları hatırlayıp özetledikten sonra, kompakt destekli sürekli fonksiyon uzaylarının dualini Radon ölçülerine bağlayan Riesz Temsil Teoremi`ni kanıtlayacağız.